The Mall Deventer

Al meer dan 20 jaar zetten we ons in om het verschil te maken voor en met jongeren. Dit doen we in de verschillende wijken van Deventer. We hebben twee accomodaties, we zetten de Mobiele ontmoetingsplek in en ontwikkelen nieuwe projecten zoals hybrideleren in samenwerking met ROC Aventus, vrijetijdsbesteding in samenwerking met speciaal onderwijs en Raster, en doen we mee aan onderzoeken die relevant zijn voor door ontwikkeling van het jongerenwerk. The Mall Deventer is onderdeel van Youth For Christ Deventer. Samen gaan we voor JONGEREN!